Cała na przód!

photo

Temat: strona szlachcica
Informacje bieżące

Przypominam, że za najbliższych zajęciach (czwartek 25 października) odbędzie się pierwszy duży sprawdzian (kolokwium).


Tematyka powyższego kolokwium to:
1. Nazewnictwo związków nieorganicznych (wzór <=> nazwa)
2. Umiejętność pisania i uzgadniania prostych reakcji nieorganicznych w zapisie
cząsteczkowym i jonowym, obowiązujące typy reakcji to:
a) metal aktywny + woda,
b) tlenek metalu + woda,
c) tlenek niemetalu + woda,
d) metal + kwas,
e) tlenek metalu + kwas,
f) wodorotlenek (lub amoniak) + kwas,
g) sól słabego kwasu + mocny kwas,
h) sól amonowa + mocna zasada,
i) sól + sól (w wyniku powstaje sól trudnorozpuszczalna)
obowiązuje znajomość reakcji strąceniowych dla grup kationów
j) sól + mocna zasada (w wyniku powstaje trudnorozpuszczalny wodorotlenek)
Źródło: arsztuka.fora.pl/a/a,191.htmlTemat: AMPEROMETRYCZNE MIARECZKOWANIE
AMPEROMETRYCZNE MIARECZKOWANIE, metoda analizy fizykochem., miareczkowanie polegające na pomiarze natężenia prądu wywołanego reakcją (substancji oznaczanej lub titrantu) zachodzącą na elektrodzie wskaźnikowej w układzie, do którego przyłożono stałą różnicę potencjałów; jako elektrodę wskaźnikową stosuje się kroplową elektrodę rtęciową lub wirującą elektrodę platynową, jako elektrodę odniesienia zaś elektrodę kalomelową; miareczkowanie z 2 elektrodami odniesienia nosi nazwę biamperometrycznego. Punkt końcowy miareczkowania wyznacza się graficznie z krzywej miareczkowania lub miareczkuje się do zaniku prądu; miareczkowanie amperometryczne stosuje się do oznaczeń opartych na reakcjach strąceniowych, kompleksowania i utleniająco-redukujących.
Źródło: forum.linum.pl/viewtopic.php?t=1388


Temat: sprawdziany, kartkówki etc.
żeby Wam poprawić humor, to napiszę jeszcze, że:
czwartek, 30.10 - sprawdzian z chemii, h3 [dysocjacja elektrolityczna, elektrolity, dysocjacja stopniowa, skala pH, reakcje zobojętniania, reakcje strąceniowe, hydroliza soli]


aha, i coś mieliśmy z historii przynosić w tym tygodniu...jakieś materiały...na tą wystawę z listopadzie...tak?...jaki w ogóle mamy temat?
Źródło: lo12.wroclaw.pl/viewtopic.php?t=5275


Temat: wpływ pH na reakcje strącania
można za przykład wziąć strącanie jonów Fe2+ za pomocą siarkowodoru

z roztworów soli zawierających Fe2+ nie strąca on jonów żelaza, gdyż w wyniku dysocjacji powstaje zbyt mało jonów S2-,jednak w przypadku dodania dodatkowo soli zasadowej lub dodania samej zasaady, osad się strąca

podobnie w przypadku dodania soli zawierających jon S2- - w środowisku zakwaszonym osad nie powstanie, gdyż zajdzie hydroliza jonów S2-

tak więc zmiana pH ma orgomne znaczenie dla zachodzenia niektórych reakcji strąceniowych
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=16651


Temat: Parametry wody
Cóż, oczywiście jest szereg sposobów usunięcia twardości wody, np. poprzez ogrzanie lub dodanie odpowiednich związków (i spowodowanie zwykłej reakcji strąceniowej), ale czy możeliwe jest, żeby dla tej samej próbki wody - bez wcześniejszego zmiękczania jakąkolwiek metodą - twardość węglanowa była wyższa od ogólnej?


W tym samym momencie to nie

Nie spotkałam się jeszcze z takim przypadkiem, chociaż - kto wie... ;)
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=4947


Temat: chlorek żelaza II
Hmmmm...
Jeśli masz wodorotlenek sodu/potasu możesz sprawdzić czy w reakcji strąceniowej powstanie Ci zielonkawy osad Fe(OH)2
Jeśli osad będzie pomarańczowy, no cóż... Fe(OH)3

Sprawa rzeczywiście dziwna...
Konieczna jest analiza soli pod kątem tego na jakim stopniu utlenienia znajduje się jon żelaza
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=17916


Temat: Reakcje zobojetniania i reakcje strąceniowe...
jak w temacie nie mam pojecia jak to ruszyc ;/
gdyby ktos mogl mi od podstaw wytlumaczyc ocb to bylbym wdzieczny ;)
wodorotlenki znam potrzebne to tych rekacji ale nic wiecej nie wiem, nie bylo mnie w skzole kiedy to tlumaczyli a z klasy nikt nie potrafi mi teog wytlumaczyc po prostu to rozwiazuja i tyle...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=6479


Temat: Reakcje zobojetniania i reakcje strąceniowe...
Reakcja zobojętniania:

wodorotlenek + kwas --> sól + woda


Zobojętnianie polega tutaj na tym, że z ph kwasowego (kwas) i ph zasadowego (wodorotlenek) zmienia się na ph obojętnie (sól).


Reakcja strąceniowa:
sól + sól --> sól + sól

Jedna z soli, która powstaje w tej reakcji jest osadem, tzn nie rozpuszcza się w wodzie.

Czego dokładnie w tych reakcjach nie rozumiesz ?
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=6479


Temat: Reakcje zobojetniania i reakcje strąceniowe...
aha dzieki to juz czaje ;)
tylko jeszcze prosilbym po 2 takie przyklady 1 trudny a drugi latwy :)

Reakcja zobojętniania:

wodorotlenek + kwas --> sól + woda


Reakcja strąceniowa:
sól + sól --> sól + sól


aha i tam jeszcze bylo sprawdzanie stron i wartosciowosci - one byly od...(?)
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=6479


Temat: Reakcje zobojetniania i reakcje strąceniowe...
Reakcje zobojętniania:


Reakcje strąceniowe:
sól + sól


wodorotlenek + sól

Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=6479


Temat: Miedź i związki miedzi.
Ogolnie mowiac tak: miedz jest metalem szlachetnym i tutaj z twoim stwierdzeniem, ze reaguje z mocnymi kwasami sie nie zgodze- kwas solny jest mocnym kwasem, a z miedzia nie reaguje. Miedz bedzie reagowac z kwasami silnie utleniajacymi- z zarowno stezonym, jak i rozcienczonym kwasem azotowym(V), przy czym nie wydziela sie wodor, lecz powstaje sol, tlenek azotu(IV) (kw. stezony) lub tlenek azotu(II) (rozcienczony) i woda; miedz reaguje tez ze stezonym kwasem siarkowym(IV) dajac sol, wode i tlenek siarki(IV).

Co do tlenku miedzi: jest tlenkiem zasadowym (co oznacza, ze reaguje z kwasami i tu uwaga- nie sugeruj sie tym, ze miedz reaguje tylko z kwasami silnie utleniajacymi- tlenek reaguje ze wszystkimi), ale nie jest tlenkiem zasadotworczym (tzn. nie reaguje z woda)- wodorotlenki miedzi mozna otrzymac tylko w reakcjach straceniowych.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=1822


Temat: Zadania konkursoweCo do zadania 5) to najmniej kombinując, tlenek metalu + woda dają wodorotlenek
Miedź metalem jest więc:

Niemniej jednak mogłam przekombinować z tą prostotą...


I przekombinowalas . Z woda reaguja jedynie tlenki litowcow i niektorych berylowcow. Pozostale wodorotlenki otrzymujemy w reakcjach straceniowych. Poprawna odpowiedz:

1) Spalanie sodu do tlenku sodu.
2) Spalanie wodoru do wody.
3) Reakcja tlenku sodu z woda z wytworzeniem zasady sodowej.
4) Spalanie miedzi do tlenku miedzi(II)
5) Reakcja tlenku miedzi(II) z kwasem solnym (powstaje chlorek miedzi(II) i woda)
6) Reakcja chlorku miedzi(II) z zasada sodowa (powstaje wodorotlenek miedzi(II) i chlorek sodu)
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=1617


Temat: reakcja zobojętniania
Jeżeli kwasy reagują z nierozpuszczalnymi w wodzie wodorotlenkami, to powodują ich rozpuszczanie się (roztwarzanie osadu - i zdaje się, że miałem z takimi reakcjami do czynienia), ale kłóci się to z metodami strąceniowymi otrzymywania soli, gdzie motorem napędowym jest powstawanie nowej fazy - osadu.
Czy to po prostu tak jest, że metody strąceniowe swoją drogą, a reakcje kwasów z wodorotlenkami swoją - nakręcane przez tworzenie wody z jonów H+ i OH- ?...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=1926


Temat: LAB - sprawozdanie .
Witam ! Napisałam spr. z LABU . Zastanawiam się , co by jeszcze do niego dodac ?

Dośw. 1 : do CuO dodajemy H2SO4 .
Obserwacje : Powstaje niebieski roztwór .
Wnioski : zachodzi reakcja CuO+ H2SO4 ---> CuSO4 + H20

Dośw. 2: Do Pb(NO3)2 dodajemy w I próbówce : K2Cr04 , a w II próbówce : KJ
Obserwacje : W obu próbokach wytrącił się żółty osad .
Wniosek : Zaszły reakcje strąceniowe .
Pb(NO3)2 + K2CrO4 ---> PbCrO4 ( osad) + 2 KNO3
Pb(NO3)2 + 2KJ ----> PbJ2 (osad) + 2 KNO3

Dośw.3 : Do Ba(OH)2 dodajemy H2SO4 .
Obserwacje : Wytrącił się biały osad .
Wniosek : Zaszłą reakcja strąceniowa : Ba(OH)2 + H2SO4 ----> BaSO4 ( osad) +2H2O

* do każdego dośw. mam schematy reakcji / odczynniki/sprzęt

Z góry dziękuję
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=20548


Temat: otrzymywanie wodorotlenków
W książce mam napisane, że wodorotlenki można otrzymać w reakcji metali i tlenków metali z wodą w wypadku metali litowców i berylowców. Pozostałe wodorotlenki otrzymuje się w reakcjach strąceniowych.

z tego co widzę po zadaniach to jest to chyba trochę źle opisane w książce, bo często się spotyka reakcję np. Al+H2O czy jest to wyjątek czy jest ich więcej?
Proszę o wytłumaczenie.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=18637


Temat: Sposoby otrzymywania soli.
dla soli kwasów beztlenowych (bromek glinu) jest jeszcze metoda:
metal + niemetal = sól
co prawda nie spotkałem się, by glin reagował z bromem, ale z chlorem na pewno reaguje, więc podejrzewam, ze w odpowiednich warunkach ta reakcja też zajdzie. Pozostają jeszcze metody strąceniowe, ale dla bromku, trochę trudno coś znaleźć. Mam propozycję: zakładając, że kwas HBr jest mocniejszy od węglowego, można węglan glinu potraktować HBr, wtedy powstający kwas węglowy rozłoży się z wydzieleniem CO2 i reakcja powinna przebiegać

dla soli kwasów tlenowych sytuacja jest prostsza, bo zwykłych (nie strąceniowych) metod jest pięć - brakujące dwie to:
tlenek metalu + tlenek niemetalu = sól (skuteczne dla węglanu magnezu)
i zasada + tlenek niemetalu + sól + woda

tlenkiem niemetalu, który stosujemy, jest tlenek, z którego powstaje kwas zawierający resztę kwasową znajdującą się w soli (dawniej zwany bezwodnikiem kwasowym)

Jeżeli któraś twa sól nie rozpuszcza się w wodzie, wygodne jest stosowanie metod strąceniowych typu:
- dowolna sól zawierająca twój metal i rozpuszczalna w wodzie + kwas, którego reszta kwasowa jest w twojej soli = twa nierozpuszczalna sól + inny kwas
- dowolna sól zawierająca twój metal i rozpuszczalna w wodzie + inna sól rozpuszczalna, zawierająca resztę kwasową, która jest w twojej soli = twa nierozpuszczalna sól + inna koniecznie rozpuszczalna sól
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=2702


Temat: Sposoby otrzymywania soli.
1.metal(opocz Cu,Au,Pt,HgAg) +kwas nieutleniajacy (oprocz HNO3)---> sol + H2
2.tlenek metalu +kwas---> sol +H2O
3.wodorotlenek+kwas----> sol + H20
4.metal+niemetal---> sol kwasu beztlenowego(nie piszemy dysocjacji)
5.tlenek metalu rozp. w H2O+ bezwodnik kwasowy--->sol kwasu tlenowego(nie piszemy dysocjacji)
6.zasada+bezwodnik kwasowy--->sol kwasu tlenowego+H2O
7.jako reakcja straceniowa:
sol rozp+kwas rozp.--->sol rozp.+ sol nierozp.
lub
sol rozp.+kwas rozp.---->sol nierozp.+kwas rozp.
jako reakcja wydzielania sie gazu:
np.sol rozp. lub nierozp.+ kwas rozp.---->sol rozp.+bezwodnik+H20
8. zasada+sol rozp.---> zasada+sol nierozp.
lub
zasada+solrozp.--->wodorotlenek nierozp.+solrozp.
9.sol rozp.+sol rozp.---->sol nierozp.+sol rozp.
10.metal aktywny+sol metalu mniej aktywnego--->sol metalu aktywnego+metal mniej aktywny

to wszystkie metody :P
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=2702


Temat: Dziwna MIEDŹ
Z normalnym pisaniem chodziło o to, żebyś nie pisała dużymi literami i pogrubioną czcionką.

Co do miedzi: czy w zadaniu masz słowo bezpośrednio Ja nie widzę, więc tak jak napisałem , te sole można użyć do reakcji strąceniowych, bo nikt w zadaniu nie napisał, że to ma być jedna reakcja.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=4364


Temat: stężenia- zadania
1.Srebrną obrączkę o masie 2,3g wrzucono do kwasu azotowego(V), a po przereagowaniu metalu, jony srebrowe wytrącono chlorkiem srebra. Oszacuj procent srebra w obrączce wiedząc, że otrzymano 2,87g produktu reakcji strąceniowej.
2. Na zobojętnienie roztworu zawierającego 0,02875g kwasu karboksylowego o wzorze ogólnym R-COOH zużyto 150cm3 0,1-molowego roztworu LiOH. Oblicz masę cząsteczkową kwasu organicznego. (wychodzi mi 1,92 powinno 17,76)
3. W celu zobojętnienia 0,0092 gramów kwasu alkanowego R-COOH zużyto 20cm3 roztworu 0,1-molowego. Oblicz masę cząsteczkową kwasu organicznego (wychodzi mi 4,6 a powinno 46)
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=20522


Temat: Reakcje kw. karboksylowych i dekarboksylacji
w 1) to r. zobojętniania, produkty masz ok.; objawy: lakmus zmieni barwę z czerwonej na niebieską
w 2) zajdzie reakcja strąceniowa: z bezbarwnego roztworu wytrąci się biały osad Pb(OH)2 a w roztworze pozostanie octan sodu
w 3) ponieważ glin jest amfoterem to najpierw wytrąci się biały i, galaretowaty osad Al(OH)3, który roztworzy się w nadmiarze NaOH tworząc rozpuszczalny np. tetrahydroksoglinian sodu; w roztworze pozostaje octan sodu
w 4) zachodzi r. zobojętniania, powstaje octan sodu i woda; malinowe zabarwienie zaniknie (odbarwienie roztworu)

Amfoteryczny charakter wykazujemy łącząc dany wodorotlenek np. Al(OH)3 z mocną zasadą NaOH lub inną np. KOH

Octan sodu jako sól słabego kwasu i mocnej zasady ulega najpierw dysocjacji a następnie hydrolizie anionowej:

CH3COO- + Na+ + H2O <===> CH3COOH + Na+ + OH-
zapis skrócony:
CH3COO- + H2O <===> CH3COOH + OH-
Ponieważ ustala się stan równowagi więc w roztworze będą obecne jonyjak w reakcji pierwszej: CH3COO-; Na+; OH-
OH- to jest anion wodorotlenkowy

Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=22136


Temat: Zadanie- stosunek niestechimetryczny
Proszę o pomoc w zadaniu (jutro mam spr.) :

* Przeprowadzono reakcję strąceniową ortofosoranu(V)wapnia , używając do tego celu 1 mola ortofosforanu (V) potasu i 1 mola chlorku wapnia . Powstały osad odsączono. Oblicz masy soli zawartych w przesączu . , a więc reakcja moim zdaniem :

2K3PO4+3CaCl2--->Ca3(PO4)2+6KCl .

Dziękuję :)
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=22988


Temat: Estry, Aminy, Amidy.
1) kwas aminooctowy + alkohol bautylowy ---H2SO4---> aminooctan butylu
H2NCH2COOH + C3H7OH ---H2SO4---> H2NCH2COOOC3H7
sądzę, że to wystarczy, bo tak naprawdę to ponieważ reakcja przebiega w środowisku kwaśnym to do grupa aminowa w estrze przereaguje z kwasem, ale to po reakcji zobojętnia się np. NaOH i powstaje produkt docelowy;

2) Mydlem magnezowym może być stearynian lub palmitynian magnezu, który jako sól trudno rozpuszczalną można otrzymać w reakcji strąceniowej np.:
Chlorek magnezu + stearynian sodu
MgCl2 + 2C17H35COONa ----> (C17H35COO)2Mg + 2NaCl
postaw strzałkę w dół przy mydle magnezowym

Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=22279


Temat: Wykrywanie kationów i anionów - reakcje
w tej 9 reakcji pomyliłam się. Chodziło mi o to, że reakcja strąceniowa nie zachodzi, bo po prostu osad się nie wytrąca...I właśnie nie wiem czy dobrze napisałam wniosek, bo do roztworu (który jest bezbarwny) dodajemy (który ma barwę fioletową), to czy roztwór faktycznie przyjmuje barwę czy jak to lepiej napisać? :)

Czyli w tej drugiej reakcji przy wykrywaniu anionów, wytrąca się osad
czy tak? Jak to możliwe, że jak wykonywałam to doświadczenie osad mi się nie wytrącił?

Bardzo ci dziękuję za sprawdzenie
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=17800


Temat: Charakter chmiczny wodootlenków
WODOROTLENEK- związek chemiczny składający się z metalu i tylu grup wodorotlenowych ilu wartościowy jest metal
1. Wzór ogólny
MeOH

2. Nazewnictwo stare i nowe
Nowe nazewnictwo wodorotlenków.
Do sowa wodorotlenek dodajemy nazw metalu w formie rzeczownikowej, a w nawiasie piszemy wartościowość metalu jeśli jest zmienna.
Stare nazewnictwo wodorotlenków.
Stosuje się końcówki -awy -owy przy zmiennej wartościowości metalu.

3. Zasady a wodorotlenki
Zasady to wodne roztwory wodorotlenków. Zasady tworzą te wodorotlenki, które są rozpuszczalne czyli: NH4OH, i wodorotlenki z grupy IA, IIA bez Be

4. Otrzymywanie
Metal bardzo aktywny z IA IIA bez Be + woda = zasada + wodór
Wodorek metalu aktywnego z IA IIA bez Be + woda = zasada + wodór
Tlenek zasadowy rozpuszczalny w wodzie z IA IIA bez Be + woda = zasada
Można otrzymać wodorotlenek nie rozpuszczając w wodzie zasady, jest to reakcja strąceniowa
Sól rozp + zasada = sól rozp + wodór
Sól nierozp + zasada = sól + zasada

5. Reakcje wodorotlenków:
Wodorotlenek + kwas = sól + woda
Zasada + bezwodnik kwasowy = sól + woda
Sól rozp + zasada = sól + zasada

6. Właściwości fizyczne wodorotlenków
- substancja stała
- barwa biała lub barwne galaretowate osady
- wodorotlenki metali IA IIA bez Be oraz wodorotlenek amonowy NH4OH rozpuszczają się w wodzie a ich wodne roztwory to zasady
- zasady wybarwiają wskaźniki
- wodorotlenki KOH NaOH CaOH są żrące, niszczą materiały pochodzenia naturalnego i syntetycznego
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=1713